Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

 

1. INTRODUCERE

1.1. Termeni și Condiții contractuale (Condițiile) descriu și reglementează condițiile contractuale care guvernează modalitatea în care dumneavoastră, în calitate de utilizator, puteți accesa și utiliza Platforma ParkPay, precum și serviciile oferite prin intermediul acesteia.

1.2. Termenii scriși cu majuscule în cadrul prezentului document sunt definiți în Secțiunea 4 de mai jos.

1.3. Prin intermediul Platformei pe care o oferim puteți identifica spații de parcare dintr-o anumită zonă de interes și puteți accesa și utiliza spații de parcare, plata tarifelor de parcare fiind facilitată de Platforma noastră.

1.4. Utilizarea serviciilor oferite de Platforma noastră este gratuită pentru utilizatori. Utilizatorii vor avea însă obligația de a plăti prețul aferent serviciilor de parcare accesate prin intermediul Platformei ParkPay, în acord cu politica comercială și planurile tarifare ale fiecărui spațiu de parcare.

1.5. Serviciile oferite prin intermediul Platformei ParkPay pot fi utilizate, atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice, în condiții specifice detaliate în prezentul document.

1.6. Este recomandabil să citiți cu atenție integral aceste Condiții, precum și Politica privind prelucrarea datelor și Politica de cookies înainte de a accesa și utiliza oricare componentă a Platformei noastre, respectiv oricare dintre Serviciile aferente oferite prin intermediul acesteia.

1.7. Accesarea și vizitarea Site-ului sau a Aplicației, instalarea Aplicației, utilizarea oricăruia dintre serviciile sau componentele oferite prin acestea sau crearea unui cont reprezintă acordul dumneavoastră ferm cu privire la faptul că ați citit, înțelegeți, sunteți de acord cu și vă asumați să respectați integral aceste Condiții, precum și regulile stabilite în sarcina dumneavoastră prin Politica privind prelucrarea datelor.

1.8. În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare parte a acestor Condiții, nu utilizați și nu accesați nici una dintre componentele Platformei și nici Serviciile oferite prin aceasta.

2. DATELE NOASTRE

2.1. Serviciile oferite prin intermediul Platformei se realizează sub denumirea de ParkPay.

2.2. Aceste servicii sunt oferite de ParkPay SRL, o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Calea Floreasca, nr. 169A, Corp A, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12909/2012, cod unic de identificare 30869952, telefon +40372727276, e-mail contact@parkpay.world (Societatea sau PARKPAY). 

2.3. În scopul prezentelor Condiții prin noi, nouă, nostru, ne, etc., se înțelege PARKPAY.

3. DATELE DUMNEAVOASTRĂ

3.1. În scopul prezentelor Condiții, prin utilizator, dumneavoastră sau dvs., înțelegem:

(i) orice persoană fizică care accesează și vizitează oricare componentă a Platformei ParkPay, sau care înregistrează un cont în cadrul acesteia și/ sau utilizează oricare dintre Serviciile oferite prin intermediul Platformei ParkPay, indiferent dacă această persoană acționează în nume propriu sau pentru entități juridice (de exemplu, în calitate de reprezentant al unei persoane juridice);

(ii) orice persoană juridică care beneficiază de Serviciile oferite de Platforma ParkPay ca urmare a înregistrării datelor sale de card și de facturare de către persoane împuternicite de aceasta (utilizatori persoanei fizice);

(iii) orice persoană căreia îi veți permite să beneficieze de Serviciile oferite prin intermediul Platformei ParkPay, de exemplu accesarea de parcări utilizând o mașină înregistrată în contul dvs.  

3.2. Pentru a fi utilizator al serviciilor oferite prin intermediul Platformei, trebuie să îndepliniți următoarele condiții prealabile:

(i) trebuie să aveți minim 18 ani împliniți și capacitate deplină de exercițiu, iar

(ii) dacă acționați pentru o entitate juridică (de exemplu, atunci când completați numele unei entități juridice pentru datele de facturare, sau atunci când plata se face de pe un card ce aparține unei entități juridice), trebuie ca entitatea juridică respectivă să fie legal înregistrată, iar dvs. trebuie să aveți dreptul (împuternicirea) de a înregistra date în cont și utiliza Platforma ParkPay în numele și pe seama acelei entități juridice. Aveți, de asemenea, obligația de a informa reprezentanții legali ai entității juridice respective cu privire la aceste Condiții, astfel cum acestea pot fi revizuite periodic, și de a avea acordul prealabil al acestora cu privire la aceste Condiții și pentru utilizarea datelor entității juridice respective în cadrul Platformei ParkPay.

3.3. Prin accesarea și vizitarea, înregistrarea de cont sau utilizarea, în orice alt mod, a Platformei ParkPay, declarați expres și vă asumați că aceste condiții prealabile sunt integral îndeplinite.

3.4. Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sau pe care le obținem despre dumneavoastră vor fi colectate, utilizate și, în general, prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă și cu Politica privind prelucrarea datelor. Pentru accesarea și utilizarea Platformei ParkPay, vă asumați să citiți integral și să respectați întocmai prevederile acestei Politici și vă obligați, în măsura maxim rezonabil posibilă, să ne furnizați date și informații corecte, complete, actuale despre dumneavoastră.

3.5. În cazul în care ne furnizați date sau informații ale altor persoane (de exemplu, un număr de înmatriculare al unei mașini pentru care nu sunteți proprietar), vă asumați că dețineți în mod legal acele date, că aveți dreptul de a ni le transmite, precum și că ați informat persoana în cauză cu privire la faptul că ați transmis datele acesteia către noi și în ce scop. De exemplu, este responsabilitatea dumneavoastră să informați persoanele ale căror date le transmiteți către noi cu privire la conținutul Politicii privind prelucrarea datelor și să obțineți consimțământul informat și prealabil al persoanei în cauză cu privire la aceasta.  Purtați întreaga răspundere cu privire la Datele Înregistrate în Platforma ParkPay și la consecințele pe care o astfel de înregistrare le poate avea, iar ParkPay nu poate fi ținută răspunzătoare nici pentru înregistrarea fără drept de către dumneavoastră a unor date în cadrul Platformei, nici cu privire la orice consecințe pe care o astfel de înregistrare le poate avea.

4. DEFINIȚII

4.1. Termenii folosiți cu majusculă în prezentele Condiții au următorul înțeles:

Aplicația

înseamnă aplicația mobilă ParkPay;

Condițiile

înseamnă prezentul document, având sensul de la punctul 1.1 de mai sus;

Camere LPR    

            

înseamnă camere de filmat, montate la intrarea / ieșirea din spațiile de parcare, cu sensibilitate crescută ce permit monitorizarea căilor de acces (intrarea și ieșire din spatiile de parcare) dotate cu tehnologie LPR (License Plate Recognition) de recunoaștere automata a numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor;

Date Înregistrate       

înseamnă datele, informațiile și opțiunile înregistrate de un utilizator la deschiderea unui cont în Platformă, inclusiv modificările și completările aduse ulterior acestora, până la închiderea contului;

Furnizor partener                  

înseamnă furnizor de spații de parcare, care deține în proprietate sau în administrare un spațiu de parcare și cu care PARKPAY a încheiat raporturi de colaborare pentru accesarea și plata serviciilor de parcare prin intermediul Platformei ParkPay;

Platforma sau ParkPay sau Platforma ParkPay

înseamnă o platformă de tehnologie ce poate fi accesată din contul de utilizator prin intermediul site-ului www.parkpay.world și/ sau prin Aplicația mobilă ParkPay și care oferă, în principal, servicii de identificare și, după caz, de accesare și plată de servicii de parcare oferite de furnizorii de astfel de servicii;

Servicii                      

înseamnă serviciile oferite prin intermediul Platformei, astfel cum acestea sunt descrise pe larg la Secțiunea 5 de mai jos. Serviciile nu includ serviciile de parcare propriu-zise, care sunt oferite de Furnizorii noștri parteneri;

Site

înseamnă site-ul www.parkpay.world;

Societatea sau PARKPAY

înseamnă societatea ParkPay SRL, cu datele de identificare detaliate la punctul 2.2 de mai sus;

Utilizator

are sensul definit la punctul 3.1 de mai sus.

 

5. SERVICIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI PARKPAY

5.1. Prin intermediul Platformei ParkPay, utilizatorii pot beneficia de următoarele Servicii:

(i) Identificarea spațiilor de parcare din zona de interes, a gradului de ocupare al acestora (dacă este disponibil), a prețului aplicabil sau a tipului de preț, indicarea programului parcării și opțiunea de a naviga până la un spațiu de parcare ales.

Pentru acest serviciu nu este nevoie să vă deschideți cont în Platforma ParkPay.

Pentru a beneficia de opțiunea de a naviga până la spațiul de parcare ales, este nevoie să aveți activat serviciul de geolocalizare. În cazul în care nu aveți activat și/sau nu doriți activarea acestuia, nu veți putea beneficia de opțiunea de a naviga cu noi până la spațiul de parcare dorit.

În privința prețului, aveți în vedere că:

- unii furnizori de servicii de parcare pot avea un preț dinamic sau care variază în funcție de momentul din zi, de intervalul de staționare și/sau de gradul de ocupare;

- în cazul spațiilor de parcare ce nu sunt încă partenere ParkPay (marcate cu portocaliu în Platforma ParkPay și care, astfel, nu pot fi încă accesate prin noi) prețurile afișate pot fi prețuri colectate din surse publice, iar nu de la cei care administrează aceste spații. Aceste prețuri trebuie tratate de utilizator ca prețuri orientative.

Aveți, de aceea, obligația de a verifica în Platforma ParkPay sau, după caz, direct la spațiul de parcare, prețul aplicabil imediat înainte de a accesa parcarea respectivă.

ParkPay nu își asumă nici un fel de răspundere pentru eventuala diferență de preț ce poate fi înregistrată în cazul parcărilor cu preț dinamic, dintre momentul la care ați verificat Platforma ParkPay și momentul accesării efective a spațiului de parcare respectiv și nici, în cazul parcărilor ce nu sunt încă partenere ParkPay, pentru diferența de preț dintre prețul afișat în Platforma ParkPay și prețul practicat de parcarea respectivă la momentul accesării acesteia.  

(ii) Accesarea și plata parcării utilizate în spațiile de parcare ale Furnizorilor parteneri.

Pentru utilizarea acestui serviciu, este necesar ca, mai întâi, să vă deschideți și să mențineți activ un cont de utilizator și să aveți dat acordul cu privire la plata parcării prin utilizarea cardului bancar. Deschiderea de cont implică, între altele, înregistrarea a cel puțin unei mașini în cont. Pentru detalii privind deschiderea contului accesați Secțiunea 7.1. Detalii cu privire la plata prin card găsiți în Secțiunea 8.7.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, la poziționarea mașinii înregistrate în cont în fața Camerelor LPR  localizate la intrarea și ieșirea din parcarea unui Furnizor partener și conectate la bariera (barierele) de acces/ ieșire, bariera de acces/ ieșire se va ridica automat fără a fi necesar să obțineți tichet de acces și să efectuați plata în parcarea respectivă. Plata pentru staționarea în parcare se face direct prin Platforma ParkPay. Timpul estimat pentru ridicarea barierelor este de aproximativ 1-2 secunde. Este posibil însă ca, în funcție de anumiți factori, care nu sunt sub controlul nostru (cum ar fi viteza de Internet), să se înregistreze o depășire a timpilor de așteptare, întârzieri pentru care nu ne asumăm răspunderea.

Codul QR: ca soluție secundară pentru accesarea/ ieșirea din spațiile de parcare ale Furnizorilor Parteneri, Platforma ParkPay generează fiecărei mașini înregistrată în contul de utilizator un cod QR. Acest cod poate fi utilizat de pe telefonul mobil/ alt dispozitiv mobil pe care ați instalat Platforma la intrarea și / sau ieșirea din parcare în cazul în care, bariera nu se ridică din diverse motive precum: placuta de înmatriculare lipsește, este ilizibilă, murdară sau poziționarea mașinii în fata Camerelor LPR este necorespunzătoare astfel încât acestea nu pot citi numărul de înmatriculare, etc. Această soluție alternativă este aplicabilă doar parcărilor care au integrat un sistem de QR Code Reader conectat la Platforma ParkPay.

Platforma ParkPay va determina plata aferentă datorată în funcție de timpul de staționare, prin raportare la momentul intrării și cel al ieșirii din parcare, cu respectarea politicilor comerciale ale fiecărui spațiu de parcare. În cazul abonamentelor, plata se va efectua în avans la momentul achiziționării acestora, direct din Platforma ParkPay.

Plata datorată pentru parcare/ abonament se achită prin intermediul Platformei ParkPay, prin debitarea directă a card-ului bancar, în sistem securizat, în baza acordului și a datelor înregistrate de dumneavoastră în cont. Accesați Secțiunea 8.7. pentru mai multe detalii.

Dacă aveți un cont activ în Platforma ParkPay și nu doriți să utilizați Serviciile de acces și plată oferite de aceasta, pentru una sau mai multe parcări, puteți să dezactivați (temporar) mașina respectivă din cont. Puteți, de asemenea, să închideți contul. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați Secțiunea 7.4. de mai jos. 

Pentru utilizarea serviciului de acces și plată a parcării, nu este necesar:

- să aveți activat serviciul de geolocalizare de pe telefonul mobil / dispozitivul dvs. sau

- să aveți la dumneavoastră telefonul mobil sau orice alt dispozitiv mobil (mai puțin dacă doriți să folosiți varianta alternativă de cod QR).

Este însă absolut necesar ca, la poziționarea în fața barierelor de acces/ ieșire în/ din spații de parcare numărul de înmatriculare al mașinii să fie curat, integral, drept, lizibil și fără lovituri sau alte obstacole (gen accesorii de prindere) care pot împiedica citirea corectă/ completă a numărului.

Dacă numărul de înmatriculare nu îndeplinește cerințele de mai sus este posibil ca mașina să nu fie recunoscută la intrarea sau la ieșirea dintr-un spațiu de parcare, ceea ce va putea determina fie neridicarea barierei (la intrarea sau la ieșirea din parcare), fie alocarea mașinii și a costului asociat de parcare unui alt cont de utilizator al Platformei ParkPay.

Purtați întreaga răspundere pentru consecințele nerespectării acestor cerințe.

Nu ne asumăm nici un fel răspundere pentru situația în care numărul de înmatriculare nu poate fi citit, la intrarea sau la ieșirea din parcare din cauza unor astfel de probleme.

5.2. Vă rugăm să aveți în vedere că în cadrul Platformei ParkPay pot fi dezvoltate și/ sau integrate periodic noi servicii și funcționalități spre beneficiul utilizatorilor. Acestea vor fi notificate în cadrul Platformei ParkPay și vor putea fi folosite de utilizatorii existenți numai în măsura în care își vor da acordul pentru folosirea datelor deja înregistrate în scopurile specifice acelor noi servicii și funcționalități. Acceptarea acestor Condiții presupune inclusiv acceptarea faptului că veți primi periodic informări în cadrul Platformei ParkPay și / sau a conturilor deschise de dvs. cu privire la astfel de noi funcționalități și servicii.

6. SERVICIILE DE PARCARE

6.1. Platforma ParkPay nu furnizează servicii de parcare. Serviciile de parcare propriu-zise accesate prin Platforma ParkPay sunt oferite de Furnizorii parteneri.

6.2. Platforma ParkPay doar facilitează localizarea, accesarea, utilizarea și plata de servicii de parcare. ParkPay nu deține și, de principiu, nu administrează spațiile de parcare pe care le puteți accesa prin intermediul Platformei ParkPay.

6.3. Vă rugăm să aveți în vedere că fiecare spațiu de parcare are propriile reguli de organizare și funcționare. De asemenea, proprietarii sau administratorii spațiilor de parcare pot colecta și prelucra distinct date cu caracter personal ale persoanelor ce utilizează acele spații. Aceste prelucrări de date sunt guvernate de politica de prelucrare a datelor (politica de confidențialitate) aplicabilă fiecărui spațiu de parcare. În general, aceste reguli de organizare și funcționare și politica de prelucrare a datelor sunt, sau ar trebui să fie, afișate în locuri vizibile în cadrul fiecărui spațiu de parcare.

6.4. Aveți obligația de a vă informa, a citi și a respecta regulile și politicile aplicabile spațiilor de parcare pe care decideți să le folosiți, de fiecare dată când utilizați un spațiu de parcare prin intermediul Platformei ParkPay. Aveți, de asemenea, obligația de a utiliza spațiile de parcare oferite de Furnizorii parteneri în mod legal, cu respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri, în scopuri legale și astfel încât să nu cauzați daune, disfuncționalități sau alte prejudicii, nici spațiilor de parcare accesate și nici mașinilor, bunurilor sau persoanelor aflate în cadrul acestora. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere și nu putem fi ținuți răspunzători pentru nerespectarea acestor obligații.

7. UTILIZAREA SERVICIILOR OFERITE DE PLATFORMA PARKPAY

7.1. Contul de utilizator. Cerințe de securitate

Pentru a utiliza Serviciile oferite prin intermediul Platformei ParkPay, mai puțin cele descrise la punctul 5.1 (i) de mai sus – vizând identificarea parcărilor, trebuie să vă înregistrați și să activați un cont de utilizator în cadrul Platformei, cel mai târziu până la accesarea prin intermediul ParkPay a unei parcări a unui Furnizor partener.

Pentru a vă înregistra un cont la noi, trebuie să îndepliniți condițiile pentru a fi utilizator, precum și să completați și să ne transmiteți o serie de date cu caracter personal ce includ: nume, prenume, e-mail, parolă.

Pentru motive de securitate, parola trebuie să conțină minim 8 caractere. Aveți obligația să asigurați și să mențineți, în mod continuu, caracterul secret al parolei asociate cu contul dvs. Aceasta nu trebuie divulgată altor persoane și nici nu trebuie înscrisă sau înregistrată în alte locuri/ pe alte dispozitive. Parola este criptată pentru noi.

De asemenea, pentru motive de securitate, utilizatorul este sfătuit să nu seteze opțiunea de conectare automată pe dispozitivele utilizate, și să se deconecteze după fiecare utilizare.

Un utilizator poate înregistra un singur cont în Platforma ParkPay. După crearea contului, utilizatorul nu va permite altor persoane să utilizeze contul său. În cazul în care un cont este deschis pentru o persoană juridică (respectiv, dacă facturarea se face pe numele unei persoane juridice), iar aceasta dorește schimbarea utilizatorului – persoană fizică care gestionează contul ParkPay (de exemplu în caz de vânzare, reorganizare, etc.), trebuie efectuate modificările relevante de adresa de e-mail, date de facturare, detalii card bancar, în acord cu modificările intervenite.

După transmiterea datelor cerute pentru crearea contului, veți primi un e-mail de confirmare (pe adresa indicată la deschiderea contului), în vederea activării contului. Contul dumneavoastră va fi activat numai după accesarea respectivului link și completarea datelor solicitate.

Pentru a ne asigura că datele transmise la crearea contului sunt corecte și complete, vă rugăm verificați cu atenție datele din e-mailul de confirmare. În cazul în care nu primiți e-mailul de confirmare, este posibil ca adresa transmisă să nu fi fost corectă; vă rugăm reverificați mai întâi adresa de e-mail transmisă. Vă oferim și posibilitatea de a cere o retransmitere a e-mail-ului de confirmare.

Puteți, de asemenea, verifica și, dacă e cazul, corecta datele dvs. de cont atunci când accesați link-ul de activare a contului transmis pe e-mail, în pagina de web spre care veți fi redirecționați.   

După activarea contului, pentru a putea utiliza serviciile de accesare spații de parcare prin ParkPay, va fi necesar să înregistrați în cont cel puțin un număr de mașină și datele de plată aferente cel puțin ale unui card bancar.

Într-un cont se pot înregistra mai multe numere de mașină, respectiv mai multe carduri asociate contului. Dacă într-un cont înregistrați mai multe carduri, numai unul va putea fi asociat unei mașini și setat ca implicit la un anumit moment pentru plată. Utilizatorul poate schimba opțiunea de activare a cardurilor direct din contul de utilizator.  

Datele de plată aferente cardului bancar se vor înregistra și stoca într-o platformă securizată oferită de un procesator independent de plăți, partener al Platformei. ParkPay nu va avea acces la datele de identificare aferente cardului bancar înregistrat în contul de utilizator. Cardurile Visa și MasterCard sunt acceptate la plată.

Aveți dreptul să înregistrați în contul de utilizator numărul de înmatriculare al unei mașini numai dacă respectați următoarele obligații:

(i) sunteți proprietarul mașinii respective și dumneavoastră sunteți cel/ cea care utilizează în mod legal acea mașină; sau

(ii) sunteți utilizator autorizat al mașinii și ați informat corect, complet și în prealabil proprietarul sau persona de la care ați primit legal dreptul de a utiliza mașina, cu privire la faptul că urmează să o înregistrați în cont în Platforma ParkPay, iar această persoană a fost de acord cu înregistrarea; sau

(iii) în cazul în care înregistrați în cont o mașină pe care nu o utilizați direct (de exemplu a unui membru de familie sau a unui angajat), puteți face înregistrarea numai dacă ați informat corect, complet și în prealabil persoana care utilizează acea mașină cu privire la faptul că urmează să înregistrați mașina în cont, precum și cu privire la prezentele Condiții, iar respectiva persoană a fost de acord cu această înregistrare, dar și cu efectele pe care ea le produce, astfel cum acestea sunt detaliate în Condiții.

De asemenea, dacă ați înregistrat o mașină a dvs. în cont și, ulterior, permiteți unei alte persoane să o utilizeze (chiar și numai temporar) fără a dezactiva mașina din contul dvs., aveți obligația să informați complet persoana respectivă cu privire la faptul că mașina este înregistrată în Platforma ParkPay, precum și cu privire la aceste Condiții.

Atunci când faceți informările și luați confirmările cerute mai sus, aveți în mod special în vedere că în contul de utilizator noi transmitem date privind istoricul locațiilor accesate de mașinile înregistrate în cont (detalii la punctul 7.3. de mai jos).

Purtați întreaga responsabilitate cu privire la datele pe care le înregistrați în cont, precum și cu privire la întreaga activitate desfășurată prin contul dvs. Trebuie să vă asigurați, în măsura maxim rezonabil posibilă, că toate datele furnizate în cont sunt reale, corecte, complete, actualizate, deținute și folosite în mod legitim de dumneavoastră.

Aveți obligația să vă asigurați că toate datele înregistrate în cont, inclusiv privind nume, prenume, e-mail, telefon, date card, date de facturare vă aparțin exclusiv și deplin dumneavoastră sau, în cazul în care acționați pentru o persoană juridică, că aveți dreptul legal de a folosi astfel datele persoanei juridice respective.

Puteți oricând modifica sau completa datele din contul dvs. cu respectarea integrală a cerințelor din aceste Condiții. Corectarea erorilor sau actualizarea datelor de utilizator se poate face direct din contul dvs. de utilizator. Pentru identificarea eventualelor erori sau a nevoii de actualizare vă rugăm consultați periodic datele dvs. de cont, dar și datele pe care vi le transmitem în cont și/ sau pe e-mail (cum ar fi facturile emise pentru serviciile de parcare). În cazul în care nu puteți actualiza/ corecta datele dvs. prin aceste mijloace vă rugăm să ne contactați la contact@parkpay.world.  

Pentru detalii privind modul în care vom prelucra datele dvs., vă rugăm să citiți cu atenție Politica privind prelucrarea datelor.

7.2. Utilizarea Serviciilor

Pentru a putea beneficia pe deplin de serviciile oferite de Platforma ParkPay, în special cele de acces și plată, trebuie să vă asigurați că aveți contul activat, iar datele mașinii și ale cardului înregistrate în cont, cel puțin înainte de intrarea într-o parcare a unui Furnizor partener.

Pentru a accesa serviciile de parcare cu o mașină înregistrată în Platformă nu este necesar să aveți la dvs. telefonul mobil, laptopul sau alt dispozitiv. Un astfel de dispozitiv mobil este însă necesar dacă doriți să puteți beneficia de varianta alternativă de acces cu cod QR.

Contul dvs. din Platforma ParkPay vă permite utilizarea Serviciilor de acces și plată pentru mașinile înregistrare în cont, atât timp cât nu ați dezactivat în cont mașina pe care o utilizați sau cardul bancar înregistrat în cont în secțiunea Metode de plată sau contul dumneavoastră nu este închis.    

Vă recomandăm însă, ca imediat înainte să accesați orice parcare utilizând Serviciile oferite de Platforma noastră, să verificați fie în Platformă (pentru Furnizorii parteneri), fie direct la spațiul de parcare, prețul serviciilor de parcare aplicabil la momentul accesării. Este obligatoriu să faceți acest lucru în cazul parcărilor care utilizează un preț dinamic.   

7.3. Istoricul Serviciilor utilizate  

În contul utilizatorului de pe Platforma ParkPay este stocat, iar utilizatorul, în calitate de titular de cont, poate vizualiza oricând istoricul tuturor parcărilor accesate prin intermediul Platformei ParkPay, pentru fiecare mașină din cont.

Aceste informații includ, pentru fiecare mașină din cont: spațiul de parcare, ziua, ora de intrare, ora de ieșire, cost total, status plată.  

Pentru a asigura deplin și corect protecția datelor cu caracter personal, aveți în vedere că ATUNCI CÂND NU UTILIZAȚI DIRECT (chiar și numai temporar) o mașină înregistrată în contul dumneavoastră, AVEȚI OBLIGAȚIA de a informa complet, corect și în prealabil pe utilizatorul efectiv al mașinii cu privire la faptul că, pe durata în care contul căruia îi este asociată mașina este activ, istoricul parcărilor se înregistrează și poate fi vizualizat de dvs., în calitate de titular de cont. AVEȚI OBLIGAȚIA să vă asigurați că utilizatorul temporar al mașinii are cunoștință de, înțelege și este de acord cu aceste Condiții ÎNAINTE de accesarea unei parcări utilizând serviciile oferite de Platforma ParkPay. PRIN ÎNREGISTRAREA UNUI CONT ÎN PLATFORMA PARKPAY DECLARAȚI CĂ RESPECTAȚI INTEGRAL ȘI ÎN MOD CONTINUU ACESTE CERINȚE.

7.4. Închiderea contului. Suspendarea utilizării serviciilor de acces și plată parcări

Puteți oricând decide să suspendați utilizarea Serviciilor (dezactivând mașinile din cont) sau să vă închideți contul din Platforma ParkPay.

Pentru a închide contul trebuie să intrați în contul dvs. de utilizator, apoi în Setări cont, după care în secțiunea Setări de confidențialitate. În partea finală, veți găsi câmpul Închide contul.

În vederea închiderii contului este necesar ca (i) mașinile înregistrate în cont să nu se afle în spații de parcare accesate prin ParkPay, precum și ca (ii) debitele neachitate pentru parcările accesate să fie plătite.

Dacă nu îndepliniți aceste condiții, cererea de închidere de cont se va opera doar după îndeplinirea acestora. Aceasta înseamnă că și după ce ați solicitat respectiva închidere de cont, dacă aveți mașini în parcare accesate prin noi, vi se va ridica bariera la ieșire, vi se vor calcula timpii de parcare și plata aferentă și se va debita cardul înregistrat în cont.

În orice caz, închiderea contului nu vă scutește de plata serviciilor de parcare accesate prin intermediul Platformei.

Puteți suspenda utilizarea serviciilor de acces și plată parcări prin ParkPay dezactivând mașina respectivă în cont. Este necesar însă ca mașina respectivă să nu se afle într-un spațiu de parcare accesat prin ParkPay și să nu aveți debite restante generate de mașina respectivă.

ParkPay poate, de asemenea, suspenda unilateral (restricționa), oricând, utilizarea serviciilor de acces și plată prin intermediul ParkPay sau achiziționarea de abonamente sau alte servicii din Platformă în cazul în care:

(i) plata pentru un serviciu de parcare nu se poate încasa (indiferent de motiv, cum ar fi, de exemplu, inexistența fondurilor, card expirat, eroare de comunicare cu banca emitenta a cardului, etc.);

(ii) cardul bancar înregistrat în contul de utilizator nu este valabil sau a expirat, este declarat pierdut sau furat;

(iii) există orice alte indicii rezonabile cu privire la existența unei fraude sau cu privire la faptul că datele înregistrate în cont nu sunt corecte, complete, actuale sau deținute și folosite în mod legitim.

Utilizatorul va primi o informare în acest sens la adresa de e-mail înregistrată în contul său ParkPay.  

8. PLATA SERVICIILOR DE PARCARE ACCESATE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI

8.1. Tipuri de plăți

Utilizatorul va trebui să achite, prin intermediul Platformei, serviciile de parcare accesate prin ParkPay, conform celor de mai jos. Instalarea și utilizarea Platformei ParkPay este gratuită pentru utilizator.

Plata serviciilor de parcare accesate prin intermediul ParkPay, se poate face:

(i) în funcție de timpul efectiv de staționare în parcare – aceasta fiind varianta standard;

(ii) pe bază de abonament - în cazul în care utilizatorul solicită abonament pentru unul sau mai multe spații de parcare, în limita disponibilității unui astfel de produs.

Un utilizator poate beneficia de ambele tipuri de plată, respectiv poate plăti (a) abonament pentru anumite spații de parcare, pentru anumite intervale orare, în funcție de disponibilitatea acestora și (b) în funcție de timpul efectiv de staționare pentru spații de parcare accesate prin intermediul ParkPay, altfel decât pe bază de abonament și în acord cu politica comercială a parcării partenere.

ParkPay nu exclude ca Furnizorii săi parteneri să aibă și alte pachete de parcare, altele decât cele disponibile în cadrul Platformei. ParkPay nu își asumă să furnizeze toate pachetele de servicii posibil disponibile la nivelul Furnizorilor parteneri.

8.2. Plata în cazul variantei standard

Utilizatorul va plăti prețul aferent serviciilor de parcare accesate prin intermediul ParkPay, corespunzător timpului petrecut în parcarea respectivă și a politicii comerciale a acesteia, pentru fiecare mașină înregistrată în cont și activă în Platformă.

Politica comercială sau unitatea de timp (oră, jumătate de oră, minut, etc.) în funcție de care se calculează prețul datorat poate diferi de la parcare la parcare, conform regulilor proprii ale acestora.

Parcarea gratuită: unii Furnizori parteneri pot oferi parcare gratuită integral sau pentru o anumită durată de timp. În cazul parcărilor oferite gratuit, nu veți datora nici un preț, atât timp cât vă încadrați în unitatea de timp gratuită.

Preț dinamic: unii Furnizori parteneri pot opta pentru un preț dinamic în funcție de intervalul orar, gradul de ocupare și/ sau de diverse alte criterii proprii. Prețul poate astfel varia pe durata unei zile. Informații cu privire la tipul de preț aplicabil găsiți în Platforma ParkPay, în detaliile aferente spațiului de parcare respectiv.

Pentru a avea o informare corectă asupra costurilor pe care vi le asumați accesând un spațiu de parcare prin intermediul Platformei, vă rugăm să consultați, în cadrul Platformei ParkPay sau direct la spațiul de parcare, prețul aplicabil imediat înainte de accesarea acelui spațiu.

În cazul în care, în cazul parcărilor cu preț dinamic, după ce ați accesat un spațiu de parcare prin intermediul ParkPay:

(i) prețul scade – prețul astfel scăzut se va lua în calcul la determinarea prețului datorat;

(ii) prețul crește – creșterea de preț nu se va lua în calcul la determinarea prețului datorat (în acest caz calculul se va efectua pe baza prețului aplicabil la momentul la care ați accesat spațiul de parcare).

Vă revine responsabilitatea de a verifica prețul aplicabil la intrarea în parcare, precum și de a plăti prețul datorat indiferent dacă ați efectuat sau nu această verificare, dar ați accesat parcarea folosind Platforma ParkPay. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere în cazul în care accesați parcarea fără a consulta, în prealabil, prețul aplicabil sau prețul curent.

Prețurile prezentate în cadrul Platformei includ taxa pe valoare adăugată (TVA), la valoarea datorată după caz, la data la care utilizați spațiul de parcare, conform legislației aplicabile la nivelul fiecărei țări în care este localizat spațiul de parcare.

Vă rugăm să aveți în vedere că prețul spațiilor de parcare poate fi modificat periodic de Furnizorii parteneri. Platforma ParkPay va actualiza prețul afișat în funcție de opțiunea Furnizorului partener respectiv de a actualiza prețul în Platformă.

Prețul parcării astfel calculat se debitează automat de pe cardul bancar asociat mașinii respective în contul de utilizator (card activ) după utilizarea parcării, de regula, imediat după părăsirea acesteia.

În cazul în care nu există fonduri suficiente pe card, platforma de plăți (procesatorul de plăți) pe care este înregistrat cardul va continua să interogheze cardul. În cazul în care plata nu poate fi efectuată, ParkPay va restricționa accesul utilizatorului în alte spații de parcare prin intermediul ParkPay sau achiziționarea de abonamente sau alte servicii din Platformă. Astfel, utilizatorul respectiv nu va mai putea continua să beneficieze de serviciile oferite de Platforma ParkPay până când nu va achita integral toate plățile datorate pentru serviciile de parcare accesate sau achiziționate prin ParkPay.

Utilizatorul va primi o informare în acest sens la adresa de e-mail înregistrată în contul de utilizator. În cazul în care prețurile datorate în urma utilizării serviciilor de parcare prin intermediul Platformei ParkPay nu pot fi încasate prin debitarea cardului asociat înregistrat în cont, indiferent de motiv, sumele datorate vor fi putea fi recuperate de la utilizator prin orice alte mijloace legale disponibile. În acest caz, utilizatorul va datora Societății inclusiv toate costurile aferente recuperării sumelor datorate și neachitate, precum și orice alte daune suportate de ParkPay.

8.3. Plata în cazul opțiunii abonament

Utilizatorii au opțiunea de a achiziționa abonamente în cadrul Platformei pe anumite spații de parcare, în funcție de disponibilitățile Furnizorilor parteneri. Spațiile de parcare care permit cumpărarea de abonamente pot avea activată această opțiune în Platforma ParkPay.

Abonamentul poate fi setat pe diverse perioade de timp (lună, zi, perioadă din zi, etc.) în funcție de politica comercială și regulile specifice ale fiecărui Furnizor partener.

În cazul în care se optează pentru abonament, plata acestuia trebuie efectuată integral în avans pentru întreaga durată rezervată și se va datora indiferent dacă perioada rezervată este integral folosită sau nu. Plata se va efectua prin debitarea cardului asociat mașinii cu valoarea afișată în cadrul Platformei ParkPay pentru tipul de abonament respectiv.

În cazul în care utilizatorul nu folosește indiferent de motiv, integral sau parțial, spațiul de parcare rezervat prin cumpărarea abonamentului, suma aferentă abonamentului achitat nu se va restitui.

8.4. Datele de card. Securitatea acestor date. Activarea cardului.

Plata datorată va fi debitată automat de pe cardul bancar introdus în contul de utilizator pentru mașina respectivă – card asociat mașinii.

Pentru asigurarea securității datelor de card, datele de card sunt introduse de utilizator într-o platformă securizată spre care veți fi direcționați de către Platforma ParkPay, operată de procesatorul de plăți partener al ParkPay pentru țara și moneda aferente parcării.

Datele de card introduse în platforma securizată spre care veți fi direcționați sunt criptate și pot fi accesate exclusiv de către procesatorul de plăți. Noi primim de la procesatorul de plăți doar anumite date limitate (cum ar fi ultimele patru cifre ale numărului cardului bancar) necesare verificării plății. Aceste date vor fi afișate în contul de utilizator, astfel încât puteți activa / inactiva sau adăuga oricând carduri bancare de plată pentru mașinile utilizate.

Mai multe detalii cu privire la modul în care sunt prelucrate datele de card introduse în platforma securizată vă rugăm să consultați Politica privind prelucrarea datelor.

La înregistrarea cardului în platforma procesatorului de plăți, pentru validarea cardului este posibil ca, în funcție de regulile de operare al fiecărui procesator de plăți, SĂ SE RETRAGĂ DE PE CARD o sumă de 0,10 RON/EUR/ USD (în funcție de moneda plății), sumă CE SE VA RETURNA IMEDIAT în contul aferent cardului. Aceste tranzacții se fac exclusiv în scop de validare card, iar nu în scop de plată. Prin înregistrarea unui card în contul dvs. de utilizator sunteți de acord cu aceste operațiuni.

Nu este nevoie să introduceți detaliile cardului la fiecare plată și nici să autorizați separat fiecare plată.

Prin înregistrarea datelor de card în cadrul platformei securizate, AUTORIZAȚI expres Platforma ParkPay să poată solicita, cu titlu recurent, debitarea cardului alocat mașinii în contul de utilizator, pentru plata prețului datorat aferent serviciilor de parcare accesate de mașina/ mașinile din contul de utilizator prin intermediul Platformei noastre.

Puteți înregistra mai multe carduri în contul de utilizator. Doar unul din carduri va putea fi însă activat, ca și card implicit pentru o anumită mașină din contul dvs., pentru efectuarea plății Serviciilor utilizate de mașina respectivă. Puteți oricând schimba cardul implicit, chiar și atunci când vă aflați într-un spațiu de parcare. Prin activarea ca implicit a unui alt card din listă, se dezactivează automat toate celelalte carduri înregistrate. Debitarea plății datorate se va face de pe cardul activ la momentul la care trebuie efectuată plata.

Puteți oricând șterge unul sau mai multe dintre cardurile bancare înregistrate în cont. Trebuie însă să aveți cel puțin un card bancar înregistrat și activ pentru a putea utiliza serviciile de acces și plată parcări. Nu puteți șterge sau inactiva toate cardurile bancare din contul dvs. atunci când una sau mai multe mașini din cont se află într-un spațiu de parcare și nici până când nu ați achitat toate plățile datorate pentru serviciile de parcare accesate de mașina /  mașinile din cont prin intermediul Platformei noastre.   

8.5. Facturarea Serviciilor

Serviciile utilizate pot fi facturate de Societate, în nume propriu sau în numele Furnizorilor parteneri, conform prevederilor legale în vigoare.

Factura aferentă va fi emisă în baza datelor înregistrate în contul de utilizator și se va transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail înregistrată în contul de utilizator, imediat după ce mașina părăsește un spațiu de parcare accesat prin intermediul Platformei ParkPay. Prin înregistrarea adresei de e-mail, utilizatorul este de acord cu această modalitate de comunicare a facturilor și cu utilizarea e-mail-ului înregistrat în scop de transmitere a facturii.

Pentru a asigura transmiterea corectă și la timp a facturilor, utilizatorul are obligația de a se asigura că datele de facturare și datele de e-mail înregistrate în cont sunt corecte și sunt revizuite, modificate, actualizate periodic, după caz. Utilizatorul are, totodată, obligația de a verifica periodic adresa de e-mail înregistrată în contul de utilizator pentru a asigura recepționarea la timp a acestora.

În cazul în care factura nu este primită pe adresa de e-mail indicată, în termen de 48 ore de la data la care mașina înregistrată a părăsit o parcare, și nici  nu o puteți identifica în contul web de utilizator, utilizatorul este rugat să ne anunțe acest fapt, trimițând un simplu e-mail pe adresa billing@parkpay.world.

Prin activarea sau dezactivarea din secțiunea Setări de confidențialitate (din contul de utilizator) a opțiunii de a primi prin e-mail facturile aferente plăților, Utilizatorul poate opta oricând pentru accesarea facturilor direct din contul de utilizator în secțiunea dedicată, fără transmiterea prin e-mail. Indiferent de activarea sau dezactivarea acestei opțiuni, utilizatorul se obligă să verifice periodic facturile emise pentru serviciile utilizate de mașinile înregistrate în contul său.

9. ASPECTE PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMEI PARKPAY

9.1. Cerințe tehnice

Platforma ParkPay poate fi accesată de pe Aplicația instalată pe dispozitivul mobil sau prin accesarea contului de utilizator prin intermediul Site-ului www.parkpay.world.

Aplicația poate fi instalată și utilizată pe orice tip de telefon/ tabletă cu sistem de operare Android,  sau iOS. Totodată, Aplicația și Site-ul pot fi instalate/ accesate/ utilizate de pe orice tip de calculator sau laptop.

Pentru a beneficia integral de serviciile oferite de Platformă, în special de serviciul de navigare până la parcarea dorită din Platformă, dispozitivul utilizat trebuie să aibă serviciul de geolocalizare activat, precum și acces la internet (WiFi sau opțiunea Date mobile activată, etc.).

Vă revine întreaga responsabilitate cu privire la echipamentele hardware utilizate pentru instalarea și utilizarea Platformei, inclusiv cu privire la actualizarea acestora pentru a permite accesul la Platforma ParkPay. De asemenea, vă revine întreaga responsabilitate cu privire la accesul la Internet și plata tarifelor aferente. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate pentru întârzieri sau disfuncționalități cauzate de echipamentele utilizate sau de utilizarea Internetului sau a comunicațiilor electronice.

9.2. Drepturi de proprietate intelectuală

Platforma ParkPay, cu întregul conținut al acesteia, incluzând concept, componente software, imagini, text, serviciile oferite prin intermediul acesteia, precum și toate drepturile asociate sunt proprietatea Societății și/sau a partenerilor săi, fiind protejate de dreptul de autor și drepturile conexe, precum și de alte drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu orice dispoziții legale naționale și internaționale aplicabile.

9.3. Dreptul de a utiliza Platforma ParkPay

PARKPAY acordă utilizatorilor un drept de utilizare al Platformei ParkPay neexclusiv, netransferabil, limitat și temporar pentru instalarea, accesarea și utilizarea Aplicației și / sau a Site-ului, exclusiv în scopul și pe durata utilizării Serviciilor oferite prin intermediul Platformei ParkPay, și al accesării și utilizării informațiilor și comunicărilor transmise de Societate în legătură cu Platforma ParkPay și Serviciile oferite prin intermediul acesteia. Nu aveți dreptul să sub-licențiați sau să transferați această licență.

Prin instalarea, accesarea, utilizarea Platformei ParkPay, inclusiv crearea de cont de utilizator, nu vi se conferă dreptul de a utiliza conceptul, mărcile, siglele, denumirile comerciale și, în general, drepturile pentru care nu ați primit în mod expres drept de utilizare, care aparțin și rămân în patrimoniul Societății și/sau al partenerilor săi titulari de astfel de drepturi, după caz.

9.4. Interdicții

Fără a aduce atingere celorlalte obligații stabilite în aceste Condiții, nu vă este permis:

(i) să interveniți sau să încercați să interveniți, direct sau indirect, prin orice mijloc, asupra Platformei ParkPay și / sau a platformelor utilizate de aceasta, inclusiv, dar fără a se limita la, a șterge, modifica, completa, a restricționa sau bloca accesul, integral sau parțial, la conținutul, programele de calculator, mărcile, marcajele, instrucțiunile, prezentele Condiții, orice alte politici, condiții sau materiale incluse în aceasta, sau alte elemente protejate de dreptul de autor sau de alt drept de proprietate intelectuală, inclusiv, dar nelimitat, prin reverse engineering, decompilare sau dezasamblare a oricăruia din programele soft folosite în cadrul Platformei ParkPay;

(ii) să accesați sau să încercați să accesați neautorizat vreun cont de utilizator care nu vă aparține, serverele și programele de calculator aferente Platformei ParkPay și/sau platformelor asociate acesteia, indiferent în ce scop sau pe ce durată;

(iii) să utilizați conținutul sau informațiile din Platforma ParkPay sau din contul de utilizator altfel decât în scopul accesării și utilizării Serviciilor oferite de aceasta, de exemplu în scopul de a prejudicia imaginea, poziția de piață, de a afla informații de natură comercială, personală sau de altă natură, sau de a prejudicia în orice fel Societatea, Platforma ParkPay, orice utilizator sau orice terță persoană;

(iv) să blocați sau să încercați să blocați, în orice mod, funcționarea Platformei ParkPay și/ sau a Serviciilor oferite de aceasta, a sistemelor sau rețelelor aferente acestora, inclusiv accesul sau ieșirea din spațiile de parcare ale Furnizorilor parteneri sau utilizarea contului de utilizator sau a datelor aferente acestuia;  

(v) să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să vindeți, să cesionați, să transferați, să închiriați, să comunicați/ afișați public (inclusiv prin streaming), să transmiteți, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod, direct sau indirect, integral sau parțial, indiferent de scop, comercial sau gratuit, Platforma ParkPay sau conceptul de business aferent acesteia, cu excepțiile permise expres în aceste Condiții.

10. RĂSPUNDEREA

10.1 Limitarea răspunderii PARKPAY

Societatea depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere tehnic și comercial pentru a furniza Serviciile la un nivel calitativ cât mai performant.

Platforma PARKPAY este însă oferită în format ”as it is”/ ”astfel cum există”.

SOCIETATEA NU DĂ ÎNSĂ NICI UN FEL DE GARANȚII SAU DECLARAȚII, NICI DIRECTE, NICI INDIRECTE, CU PRIVIRE LA DISPONIBILITATEA, CALITATEA SAU FIABILITATEA PLATFORMEI PARKPAY SAU A SERVICIILOR OFERITE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI PARKPAY SAU CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ PLATFORMA PARKPAY SAU SERVICIILE OFERITE PRIN ACEASTA VOR FI LIPSITE DE ORICE FEL DE ÎNTRERUPERI SAU ERORI, CARE POT CAUZA INCLUSIV ÎNTÂRZIERI, PIERDERI SAU ALTE DAUNE.

DE ASEMENEA, SOCIETATEA NU DĂ NICI UN FEL DE GARANȚII SAU DECLARAȚII, NICI DIRECTE, NICI INDIRECTE, CU PRIVIRE LA SERVICIILE DE PARCARE PROPRIU-ZISE OFERITE DE FURNIZORII PARTENERI, INCLUSIV ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DISPONIBILITATEA, CALITATEA, SIGURANȚA, FIABILITATEA SERVICIILOR OFERITE DE ACEȘTIA.

Prin utilizarea Platformei ParkPay și deschiderea unui cont în Platformă vă asumați întreaga responsabilitate cu privire la utilizarea Serviciilor oferite în aceste condiții și sunteți de acord ca întregul risc care poate decurge din utilizarea acestor Servicii vă revine în exclusivitate, în cea mai mare măsură posibilă raportat la legislația aplicabilă. Aceasta înseamnă că, exceptând cazurile în care legislația stabilește o anumită răspundere în sarcina furnizorului, în toate celelalte cazuri, riscul și răspunderea utilizării Serviciilor, vă revine exclusiv dvs.

PRIN ASUMAREA ACESTOR RISCURI, RENUNȚAȚI EXPRES LA DREPTUL DE A OBȚINE PLATA DESPĂGUBIRILOR AFERENTE.

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru daunele indirecte, daunele viitoare, previzibile sau imprevizibile, inclusiv pierderea de profit, pierderi cauzate de întârzieri sau pierderi de alte beneficii viitoare și/ sau daune morale, daune care sunt cauzate, decurg din sau sunt în legătură cu (i) utilizarea în orice mod a Serviciilor și/ sau a Platformei ParkPay, (ii) faptul că Serviciile nu au putut fi accesate sau utilizate corespunzător, iar dvs. v-ați bazat pe aceste Servicii, (iii) orice întârziere în funcționarea Serviciilor, (iv) orice disfuncționalitate în furnizarea Serviciilor.

CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR ÎN CARE LIMITAREA RĂSPUNDERII NU ESTE PERMISĂ DE LEGE, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A SOCIETĂȚII PENTRU ORICE PREJUDICII, PIERDERI, CHELTUIELI SAU ORICE ALTE COSTURI CE AR PUTEA FI CAUZATE PRIN, ÎN LEGĂTURĂ CU SAU CA URMARE A UTILIZĂRII SERVICIILOR ȘI/SAU PLATFORMEI PARKPAY, ÎN ORICE FORMĂ ȘI ÎN ORICE CALITATE, VA FI LIMITATĂ LA VALOARE MAXIMĂ DE 50 EUR (VALOARE DETERMINATĂ PRIN RAPORTARE LA TARIFUL ORAR MEDIU AL UNUI SPAȚIU DE PARCARE).

DE LA CAZ LA CAZ, ÎN SCOPUL DE A ELIMINA UN COMPORTAMENT ABUZIV SAU FRAUDULOS, PARKPAY ÎȘI REZERVA DREPTUL DE A EXERCITA UNILATERAL OPȚIUNEA DE ÎNCHIDERE/ SUSPENDARE A CONTULUI DE UTILIZATOR PENTRU O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, PRECUM ȘI SESIZAREA ORGANELOR COMPETENTE.

În orice caz, numai Societatea ParkPay va putea fi ținută răspunzătoare pentru eventuale prejudicii cauzate, iar în nici un caz vreunul dintre asociații, administratorii, angajații acesteia.

LIMITĂRILE DIN PREZENTA SECȚIUNE NU SUNT DESTINATE SĂ LIMITEZE RĂSPUNDEREA SAU SĂ VĂ MODIFICE DREPTURILE DE CONSUMATOR CARE NU POT FI EXCLUSE ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI APLICABILE.

10.2. Obligația dvs. de plată de despăgubiri

Vă obligați să despăgubiți și să exonerați de răspundere Societatea și pe oricare dintre administratorii, directorii, angajații, colaboratorii, agenții acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților, experților, consultanților, etc.) care decurg din sau în legătură cu:

(i) nerespectarea sau încălcarea, integrală sau parțială, directă sau indirectă, indiferent de motiv, a oricăreia dintre prevederile din aceste Condiții;

(ii) accesarea unui spațiu de parcare prin intermediul Platformei ParkPay, utilizând fără drept date din contul unui utilizator înregistrat în Platforma ParkPay și/sau utilizând fără drept, chiar și cu titlu temporar, cu sau fără știință, o mașină înregistrată în Platforma ParkPay;

(iii) acordarea permisiunii unei persoane de a utiliza o mașină înregistrată în Platforma ParkPay fără ca, anterior accesării unui spațiu de parcare de către aceasta, să o fi informat cu privire la faptul că mașina este astfel înregistrată în Platforma ParkPay, sau despre consecințele acestei utilizări și cu privire la prezentele Condiții;

(iv) orice încălcare a drepturilor unui terț/ unei alte entități juridice de către Dvs. la înregistrarea unui cont de utilizator în Platforma ParkPay sau la utilizarea, în orice mod, a Serviciilor furnizate de Platforma ParkPay;

(v) orice încălcare a drepturilor unui terț/ unei alte entități juridice de către Dvs. sau orice persoană care utilizează, chiar și cu titlu temporar, cu sau fără știința Dvs., un autovehicul înregistrat de Dvs. în Platforma ParkPay;

(vi) orice distrugeri sau daune provocate, direct sau indirect, de către Dvs. sau de către autovehiculul înregistrat de Dvs. în Platforma ParkPay, sau de orice persoane care utilizează un astfel de autovehicul la accesarea sau părăsirea unui spațiu de parcare sau în cadrul spațiului de parcare accesat prin intermediul Platformei ParkPay. 

10.3. ParkPay nu răspunde pentru serviciile furnizate de terți

ParkPay nu răspunde pentru asigurarea și modul de utilizare și funcționare a dispozitivelor și serviciilor care sunt utilizate pentru a permite accesul la Serviciile furnizate de Platforma ParkPay (cum ar fi Apple, Android, Microsoft, Internet, etc.), și nici pentru serviciile furnizate de oricare din acestea.

Aceste dispozitive și servicii sunt, ca regulă, supuse unor condiții și reguli specifice de utilizare, de care trebuie să luați separat la cunoștință.

ParkPay nu răspunde de modul de funcționare a respectivelor servicii și produse ale terților și nici de consecințele pe care o lipsă a funcționării corespunzătoare a acestora o poate avea asupra Serviciilor furnizate prin Platforma ParkPay.

11. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

11.1. Orice reclamații în legătură cu funcționarea Platformei ParkPay, Serviciile prestate, plățile efectuate, etc, se vor transmite, în scris, în limba română sau în limba engleză - în cazul utilizatorilor care au optat pentru această limbă, la oricare din datele de contact ale Societății menționate la Secțiunea 12 de mai jos.

11.2. Pentru a putea fi analizată, reclamația trebuie să cuprindă:

- datele de identificare ale petentului (nume, prenume)

- datele de contact ale petentului (adresă de e-mail, adresă poștală, fax sau alte date de contact). În cazul utilizatorului care are cont în Platforma ParkPay se va completa obligatoriu și adresa de e-mail înregistrată în contul de utilizator. În cazul în care ne transmiteți mai multe date de contact, vă rugăm indicați modalitatea de contactare preferată. În caz contrar, vom răspunde la oricare din acele date de contact.

- (în cazul utilizatorilor cu cont în Platformă) numărul de înmatriculare pentru care se face sesizarea   

- în cazul în care este implicat un anumit spațiu de parcare, se va indica spațiul folosind denumirea utilizată în Platforma ParkPay

- data și, în măsura posibilă, ora la care a intervenit evenimentul reclamat

- aspectele reclamate

- impactul evenimentului reclamat (dacă există)

- solicitarea / sugestia petentului. 

11.3. După primirea unei reclamații, vom proceda la analizarea acesteia, iar în măsura în care există neclarități vom solicita petentului informații suplimentare, la datele de contact indicate. Pentru a putea fi luate în considerare, petentul trebuie să trimită informațiile în maxim 5 zile.

11.4. În măsura în care reclamațiile respectă cerințele de mai sus, acestea vor fi soluționate, de principiu, prin transmiterea unui răspuns scris la datele de contact indicate în reclamație, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii acesteia. În funcție de complexitatea cererii și/ sau de informațiile suplimentare cerute de la petent, termenul de 30 de zile poate fi depășit cu maxim 15 zile.

11.5. În cazul în care se solicită returnarea unei sume de bani, iar reclamația este găsită întemeiată, suma aferentă se va restitui integral în contul utilizatorului (pe cardul de pe care a fost retrasă suma) în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la (i) data la care a fost primită reclamația, în cazul în care datele oferite au fost complete sau de la (ii) data la care ne-au fost furnizate toate datele relevante.

11.6. Reclamațiile nu vor fi soluționate (vor fi clasate) în următoarele cazuri:

- sunt anonime, nu conțin datele de identificare ale petentului sau conțin date incomplete

- nu conțin: datele de contact ale petentului, numărul de înmatriculare al mașinii implicate (în cazul celor care au cont în Platformă),  denumirea spațiului de parcare în legătură cu care a avut loc evenimentul, aspectele reclamate, sau aceste informații sunt prezentate incomplet astfel încât nu se poate analiza sesizarea/ reclamația

- conțin informații aberante, impertinente, irelevante, limbaj agresiv și jignitor

- se referă la evenimente care au avut loc în termen mai mare de 3 ani de la data înregistrării reclamației, cu excepția celor au elemente de continuitate;

- reclamația/ sesizarea este nelizibilă și/sau neinteligibilă;

- aspectele sesizate care fac obiectul acțiunilor judecătorești.

11.7. În cazul în care o reclamație este clasată, petentul va fi informat (în măsura în care datele de contact disponibile fac posibil acest lucru) în termen de maxim 15 zile de la primirea reclamației.

11.8. În cazul în care aceeași persoană ne adresează mai multe reclamații, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, urmând să transmitem un singur răspuns care va face referire la toate reclamațiile primite. Dacă după trimiterea răspunsului, primim o nouă reclamație de la același petent, cu același conținut, aceasta se clasează, făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns prin răspunsul anterior.

12. NOTIFICĂRI. COMUNICĂRI

12.1. Orice notificări sau comunicări în legătură cu funcționarea Platformei ParkPay, cu Serviciile, plățile sau cu prezentele Condiții, se vor transmite în limba română, sau în limba engleză - în cazul utilizatorilor care au optat pentru această limbă, după cum urmează:

Către Societate la următoarele date de contact:

Denumire:          ParkPay SRL

E-mail:               contact@parkpay.world

Adresă:              Calea Floreasca, Nr. 169 A, Corp A, Etaj 4, Sector 1, 014472 București, România

Către utilizator:  la datele de contact înregistrate în cont

12.2. Prin înregistrarea datelor de contact, utilizatorul este de acord ca Societatea să transmită, prin această modalitate, orice comunicări privind Serviciile, funcționarea Platformei ParkPay, derularea raportului contractual.

12.3. Transmiterea către Societate prin fax / poștă se va realiza cu confirmare de primire. Notificările/ comunicările se vor considera trimise la data înscrisă pe confirmarea de primire.

12.4. Notificarea/ comunicarea transmisă utilizatorului la oricare din datele de contact înregistrate în contul de utilizator (respectiv e-mail, adresă de domiciliu/ facturare) se va considera notificare valabil efectuată, fără ca Societatea să fie obligată să transmită notificările/ comunicările la toate datele de contact menționate în contul de utilizator. Notificarea prin e-mail se consideră primită la data transmiterii e-mail-ului la adresa corectă de e-mail din contul de utilizator, iar notificarea prin postă/ fax se consideră primită la data de pe confirmarea de primire. Utilizatorului îi revine răspunderea de a verifica periodic dacă a primit notificări/ comunicări de la Societate pe datele de contact menționate. 

12.5. În cazul în care are loc orice modificare a datelor de contact ale utilizatorului, acesta va actualiza datele direct în contul său, iar orice comunicări/ notificări trimise de Societate la datele de contact înregistrate în cont la data transmiterii se vor considera valabile, de natură a produce efecte juridice (chiar dacă datele de contact s-au modificat  între timp, însă utilizatorul a omis să actualizeze prompt acele date, sau actualizarea s-a realizat după data transmiterii comunicării/ notificării). Modificarea datelor de contact ale Societății va fi notificată prin actualizarea prezentelor Termeni și Condiții și notificarea acestora în Platformă. Înainte de a trimite o notificare către noi vă rugăm consultați datele noastre de contact din Termenii și Condițiile afișate în Platformă. 

13. DREPTUL CONSUMATORULUI DE SESIZARE A ANPC

13.1. În cazul în care considerați că drepturile dvs. de consumator, care izvorăsc din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 referitoare la încheierea contractelor la distanță/în afara spațiilor comerciale, au fost încălcate, vă puteți adresa:

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) având următoarele date de contact:

www.anpc.gov.ro (unde este disponibil si un Formular de sesizare online)

Adresa: București 011865, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1

E-mail: cabinet@anpc.ro

14. DURATA CONTRACTULUI. ÎNCETARE. DREPTUL DE RETRAGERE

14.1. Durata. Contractul încheiat prin acceptarea acestor Condiții se încheie pe perioadă nedeterminată.

14.2. Încetarea contractului. Utilizatorul poate oricând înceta acest contract prin închiderea contului, conform procedurii și în condițiile stabilite la art. 7.4 de mai sus. Nu se percep nici un fel de penalități pentru încetarea contractului de către utilizator. 

ParkPay poate, la rândul său, înceta contractul prin închiderea contului fie în cazul identificării unui comportament abuziv sau fraudulos al utilizatorului, fie la cererea autorităților competente.

În cazul închiderii contului, utilizatorul rămâne responsabil față de ParkPay pentru plata serviciilor utilizate prin intermediul Platformei, precum și, dacă este cazul, pentru eventualele daune.

14.3. Dreptul de retragere. Conform legii, consumatorul beneficiază de un drept de retragere dintr-un contract la distanță, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta, ca regulă, alte costuri. În cazul contractelor de prestări servicii (precum este contractul de față) perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la data încheierii contractului.

Prin urmare, utilizatorii ParkPay (persoane fizice) au dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele,  în termen de 14 zile începând de la ziua încheierii contractului, respectiv de la data la care și-au deschis contul de utilizator.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați la datele noastre de contact detaliate la art. 12 de mai sus cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail.

În acest scop, puteți folosi modelul de retragere alăturat – FORMULAR DE RETRAGERE. Folosirea lui nu este însă obligatorie.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Aveți în vedere că în cazul comunicării prin poștă, primirea acesteia de către noi poate avea loc la o anumită perioadă de la data la care ați făcut comunicarea.

Dacă ați solicitat începerea prestării Serviciilor în perioada de retragere, ne datorați, conform legii, o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.

ParkPay informează utilizatorii faptul că, dincolo de dreptul de retragere prevăzut de lege, utilizatorii pot oricând să își închidă contul sau să suspende utilizarea serviciilor, dezactivând temporar mașinile înregistrate în cont (conform procedurii și în condițiile stabilite la art. 7.4 de mai sus) fără costuri suplimentare pentru utilizator.

15. CESIUNEA

Utilizatorul nu poate cesiona sau transfera contractul stabilit prin prezentele Condiții, drepturile sau obligațiile sale ce decurg din acesta, sau contul său de utilizator.

Societatea poate, fără acordul prealabil al utilizatorului, cesiona, transfera sau transmite prin orice altă modalitate permisă de lege, contractul stabilit prin prezentele Condiții, sau oricare din drepturile și/ sau obligațiile sale stabilite prin prezentele Condiții, fie integral, fie parțial, către orice persoană/ entitate la alegerea sa (entitate afiliată, achizitor, succesor, entitate independentă, etc.), ca urmare a unor operațiuni precum vânzare, fuziune, divizare, transfer, reorganizare, succesiune sau alte operațiuni ce implică transfer de participații și/ sau de activitate. O astfel de cesiune/ transfer vor fi notificate utilizatorului numai în măsura în care acest lucru este impus de lege, caz în care notificările vor fi transmise folosind oricare din datele de contact înregistrate în contul de utilizator.

Utilizatorul este de acord ca, în acest caz, contul său de utilizator să fie operat de noua entitate, ceea ce implică inclusiv accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal înregistrate în sau în legătură cu contul său de utilizator de către noua entitate. 

16. LIPSA DE VALABILITATE A CLAUZELOR

În cazul în care orice prevedere din aceste Condiții este declarată, integral sau parțial, a fi nelegală, lipsită de valabilitate sau imposibil de a fi pusă în executare și în măsura în care clauza respectivă este astfel afectată, se va considera că respectiva prevedere sau parte a acesteia nu a fost inclusă în aceste Condiții, fără însă ca prin aceasta să se aducă atingere efectelor celorlalte prevederi din aceste Condiții. Într-un astfel de caz, clauzele/ părțile afectate se vor înlocui cu prevederi legale, valabile și aplicabile, cu efect cât mai apropiat cu putință de efectele preconizate de clauzele/ porțiunile afectate. Până la o astfel de înlocuire, clauzele/ porțiunile afectate se vor înlocui cu prevederi legale aplicabile, în măsura în care există. 

17. LEGISLAȚIA APLICABILĂ. JURISDICȚIA

Aceste Condiții vor fi interpretate și guvernate de legislația română aplicabilă, iar orice dispute, controverse, litigii derivând din sau în legătură cu Serviciile și / sau cu validitatea, interpretarea, aplicarea acestor Condiții vor fi supuse spre soluționare instanțelor române competente de drept comun din București.

18. LIMBA CONTRACTUALĂ

Prezentele Condiții, Politica de prelucrare a datelor, Politicile din site, precum și datele și informațiile din contul de utilizator sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mai multe limbi, iar utilizatorul poate selecta limba preferată. În caz de neconcordanță între varianta selectată si varianta din limba română, cea din limba română va prevala.

19. REVIZUIREA CONDIȚIILOR

Vă rugăm să aveți în vedere că aceste Condiții se pot modifica, actualiza sau revizui periodic unilateral de către Societate. Vom aduce la cunoștința dumneavoastră acest lucru fie prin pop-up în cadrul Platformei ParkPay, fie prin e-mail, fie prin ambele.

Condițiile modificate vă vor fi aplicabile începând cu data la care publicăm notificarea.

Accesarea sau utilizarea în continuare de către dvs. a Serviciilor, respectiv continuarea accesării și utilizării Platformei ParkPay după respectiva publicare constituie acordul dvs. de a respecta Condițiile modificate.

În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările, vă puteți închide contul, sau puteți să nu mai accesați sau utilizați Platforma ParkPay.

Datorită specificului Platformei ParkPay, puteți accesa serviciile de parcare oferite de Furnizorii parteneri fără a fi necesar să accesați, de fiecare dată Platforma ParkPay sau telefonul mobil. Este astfel posibil ca, deși am publicat o notificare cu privire la modificarea Condițiilor, dumneavoastră să nu fi accesat Platforma ParkPay sau să nu fi verificat e-mailul.

Pentru a ne asigura că sunteți la curent cu modificările periodice ce pot fi aduse acestor Condiții, vă informăm că aveți obligația să verificați periodic Condițiile aplicabile Serviciilor înainte de utilizarea Serviciilor oferite prin intermediul Platformei ParkPay, respectiv înainte de a accesa servicii de parcare prin intermediul Platformei ParkPay. 

20. CONDIȚII SUPLIMENTARE

Pentru anumite servicii ce vor fi putea fi oferite prin intermediul Platformei ParkPay este posibil să se aplice condiții suplimentare specifice, caz în care utilizatorii vor fi informați în mod specific. În acest caz, utilizatorii vor trebui să accepte separat acele condiții suplimentare pentru a putea beneficia de respectivele Servicii. Cu excepția cazului în care se va menționa în mod expres contrariul, respectivele condiții suplimentare vor completa prezentele Condiții, iar în cazul în care ar exista prevederi contrare, condițiile suplimentare vor prevala față de aceste Condiții.

21. CLAUZE NEUZUALE – ACCEPTARE EXPRESĂ

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, ACCEPTAȚI EXPRES clauzele din prezentul document care prevăd limitarea răspunderii noastre (art. 10), dreptul nostru de a suspenda / restricționa utilizarea serviciilor de către utilizator (art. 7.4 și art. 8.2), legea aplicabilă și jurisdicția (art. 17).

22. ACCESAREA CONDIȚIILOR

Puteți accesa aceste Condiții, precum și Politica privind prelucrarea datelor fie prin site-ul www.parkpay.world, fie în contul de utilizator, în secțiunea Informații.

ParkPay stochează, pentru fiecare utilizator care și-a creat cont în Platformă, versiunea de Condiții pe care acesta a acceptat-o la crearea contului, Politica privind prelucrarea datelor aferentă și, după caz, ulterior, versiunile actualizate ale acestora.

În cazul în care doriți orice informații cu privire la aceste Condiții, vă rugăm să ne scrieți la contact@parkpay.world.

 

Termeni și Condiții ParkPay, 01.04.2021.